Algemene voorwaarden

ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Lisa van Dam Photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Lisa van Dam Photography worden aangepast.

 

FOTOREPORTAGES
1. U kiest voor Lisa van Dam Photography omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Lisa van Dam Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
2. Train uw dier zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw dier niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
3. Zorg dat het model klaar is als de fotograaf komt. De fotograaf moet gelijk aan de slag kunnen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten als u nog niet gereed bent. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
4. Binnen één weken ontvangt u de selectie digitale foto's via Pixieset.com.                                                                                         

5. Vanaf het moment dat u de selectienummers aan Lisa van Dam Photography doorgeeft gaat Lisa van Dam Photography de foto's naar eigen inzicht bewerken. U ontvangt de bewerkte foto's van reguliere reportages binnen de afgesproken tijd digitaal via wetransfer. De foto's die bewerkt zijn worden minimaal 1 jaar door de fotograaf bewaard.

 

BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES 
1. Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij 'Contact', mail of whatsapp.                                       

2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage of workshop en de reiskosten dienen via een factuur binnen 14 dagen te worden voldaan via overboeking of direct na de fotoreportage contant. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan Lisa van Dam Photography deze helaas niet leveren.
4. Het boeken van een fotoreportage of workshop is niet geheel vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage is annuleren 24 uur voor de fotoshoot niet meer mogelijk. In geval van annulering  binnen de 24 uur van een fotoshoot door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeftLisa van Dam Photography recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.
5. Bij het maken van een reportage is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden echter bij tempraturen boven de 30 graden niet ivm. Het welzijn van de dieren ook bij regen, hagel, sneeuw niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage of workshop verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan.
6. De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

CADEAUBONNEN
1. U kunt bij Lisa van Dam Photographyeen cadeaubon kopen. Dit is een fysieke cadeaubon.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door Lisa van Dam Photography. Op iedere cadeaubon staat de afgifte datum geschreven.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Lisa van Dam Photography.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere
waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Het is wel mogelijk om meerdere cadeaubonnen te combineren in 1 bestelling.

 

KLACHTEN
1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Lisa van Dam Photography te worden gemeld. Lisa van Dam Photography heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.


AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen
en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
4. Aansprakelijkheid van Lisa van Dam Photography is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde bedrag.

 

RETOUR & HERROEPING
1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.

 

AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Lisa van Dam Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Lisa van Dam Photography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Lisa van Dam Photography.  Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
4. Op alle producten van Lisa van Dam Photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lisa van Dam Photography. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
5. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Lisa van Dam Photography” of “Foto: www.lisavandamphotography.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
6. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.
7. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 100 euro.